+0  
 
0
912
0
avatar

√(х^2 -6) = √(-5х)

 21.05.2017

8 Пользователи на сайте

avatar
avatar
avatar